Πληροφορίες

Πληροφορίες

Χρήσιμα

 

Νομαρχία Πρέβεζας:
26823.60.200 -1
ΕΟΤ:
 
Τουριστικές πληροφ.:
26820.26.120
Αστυνομία:
26820.22.223
Τουριστική Αστυνομία:
26820.22.225
Τροχαία:
26820.28.922
Ταξί:
26820.23.750
26820.28.030
26820.22.887
26820.28.470
Νοσοκομείο:
26820.25.669
26820.28.676
Δήμος Πρέβεζας:
26820.28.120
26820.22.212
26820.22.648
Λιμεναρχείο:
26820.28.854
Τελωνείο:
26820.22.101